Cavalcada dels Reis Mags pels carrers d’Alforja.

Centenars d’alforgencs reben als tres Reis, que arriben carregats d’il·lusió, alegria i esperança Centenars de persones han seguit la cavalcada dels Reis Mags pels carrers d’Alforja i han recuperat, momentàniament, la normalitat de les grans trobades, tot i que en aquesta ocasió tothom, inclosos els tres Reis, han sortit protegits per les mascaretes. Els Reis…

L’Ajuntament d’Alforja comunica les novetats fiscals de l’any 2022.

  NOVETATS FISCALS ANY 2022   l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Construccions , Instal·lacions i Obres s’inclou una nova  bonificació a l’article 6   “Article 6. Bonificacions.   A més de les bonificacions obligatòries establertes per la Llei d’Hisendes Locals s’inclou amb caràcter potestatiu la següent:   Bonificació del 95 % de la quota…

ANUNCI AJUNTAMENT D’ALFORJA, OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

      ANUNCI AJUNTAMENT ALFORJA   Per Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alforja  celebrada en data 16 de desembre de 2021 s’ha aprovat la modificació Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Alforja  per a l’any 2021  d’acord amb els següents annexos:   ANNEX 1 PERSONAL FUNCIONARI   Escala d’Administració General: DENOMINACIÓ DEL…

La Diputació de Tarragona atorga unes ajudes dins del  PAM 2018 a l’Ajuntament d’Alforja per a la realització de les obres de Connexió del Dipòsit del Pl. Les Sorts amb Horts d’en Serra per import de 105.170,21€.

La Diputació de Tarragona atorga unes ajudes dins del  Pla d’Acció Municipal 2018 a l’Ajuntament d’Alforja per a la realització de les obres de Connexió del Dipòsit del Pl. Les Sorts amb Horts d’en Serra per import de 105.170,21€.

L’ AJUNTAMENT D’ALFORJA, INFORMA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

anunci exposició pública aprovació inicial Plànol delimitació mesures prevenció incendis   ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA Mitjançant acord del Ple extraordinari celebrat en data 24 de novembre de 2021, es va aprovar el sotmetiment a informació pública de l’aprovació inicial dels plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals de l’Ajuntament d’Alforja, per termini d’un…