LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE CA L’ALEU

LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA Nº 3 D’ALFORJA. PRESSUPOST MÀXIM IVA INCLÒS 172.733,13€ . TERMINI PER A PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE D’OBRES…

4t CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR ALFORJA 2018

Participants:  Podran concursar totes les persones que ho desitgin, podent presentar cadascuna un màxim d’1 original, que haurà de ser inèdit i que no hagi estat premiat amb anterioritat en cap altre concurs.  L’ obra presentada  no haurà de suposar, en tot o en part, còpia o plagi d’escenes fotogràfiques, cartells o dibuixos ja publicats en qualsevol…

Concurs de comparsa Carnaval Alforja 2018

Ja podeu inscriu-re la vostra comparsa al Carnaval d’aquest any 2018. PROGRAMA Dissabte 17 de Febrer: 17:00h – Concentració al Parc Amics d’Alforja: Trobada de participants, carrosses, comparses i disfresses. fins les 18:00h el “jurat” avaluarà les carrosses, disfresses i comparses. Durant el ball acabarà de realitzar el veredicte. 18:00h – Rua de Carnaval: Rua de carnaval…

BASES DEL CONCURS D’IDEES PER A LA REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DEL PARC D’AMICS D’ALFORJA.

Amb aquest concurs es pretén buscar fórmules per a una més eficient utilització de les instal.lacions esportives del Parc d’Amics d’Alforja que actualmente es gestionen directament per l’Ajuntament i que careixen dels mitjos personals i materials necessaris per a la seva correcta explotació. Al mateix temps es busca la construcció de dos noves pistes de…