LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE CA L’ALEU

LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA Nº 3 D’ALFORJA. PRESSUPOST MÀXIM IVA INCLÒS 172.733,13€ . TERMINI PER A PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE D’OBRES…

4t CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR ALFORJA 2018

Participants:  Podran concursar totes les persones que ho desitgin, podent presentar cadascuna un màxim d’1 original, que haurà de ser inèdit i que no hagi estat premiat amb anterioritat en cap altre concurs.  L’ obra presentada  no haurà de suposar, en tot o en part, còpia o plagi d’escenes fotogràfiques, cartells o dibuixos ja publicats en qualsevol…

Concurs de comparsa Carnaval Alforja 2018

Ja podeu inscriu-re la vostra comparsa al Carnaval d’aquest any 2018. PROGRAMA Dissabte 17 de Febrer: 17:00h – Concentració al Parc Amics d’Alforja: Trobada de participants, carrosses, comparses i disfresses. fins les 18:00h el “jurat” avaluarà les carrosses, disfresses i comparses. Durant el ball acabarà de realitzar el veredicte. 18:00h – Rua de Carnaval: Rua de carnaval…

BASES DEL CONCURS D’IDEES PER A LA REMODELACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DEL PARC D’AMICS D’ALFORJA.

Amb aquest concurs es pretén buscar fórmules per a una més eficient utilització de les instal.lacions esportives del Parc d’Amics d’Alforja que actualmente es gestionen directament per l’Ajuntament i que careixen dels mitjos personals i materials necessaris per a la seva correcta explotació. Al mateix temps es busca la construcció de dos noves pistes de…

3n CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR D’ALFORJA 2017

Participants Podran concursar totes les persones que ho desitgin, podent presentar cadascuna un màxim d’1 original, que haurà de ser inèdit i que no hagi estat premiat amb anterioritat en cap altre concurs. L’ obra presentada  no haurà de suposar, en tot o en part, còpia o plagi d’escenes fotogràfiques, cartells o dibuixos ja publicats…