Anunci projecte d’urbanització i el de reparcel.lació de la Urbanització Garrigots d’Alforja.

Mitjançant acord de Ple de data 17 de juliol de 2019, es va acordar el sotmetiment a informació pública del projecte d’urbanització i el de reparcel.lació de la Urbanització Garrigots d’Alforja per termini d’un mes a comptar des de la publicació el present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a uns dels…

L’Ajuntament d’Alforja rep ajudes de la Diputació de Tarragona, en la distribució de la dotació econòmica del PAM 2018.

La Diputació de Tarragona, en la distribució de la dotació econòmica del PAM anualitat 2018, ha destinat 135.396€ en ajudes a l’Ajuntament d’Alforja. Les obres a les quals aniran destinades aquestes ajudes són  les d’asfaltar la zona esportiva i el carrer Mestre Taverna amb 30.225,39€ i la connexió del dipòsit d’Alforja amb la urbanització Hort…