El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona  atorga a l’Ajuntament d’Alforja per a l’exercici 2021 unes ajudes per import de 19.374,00€ per a destinar-les a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d’esports municipal.

El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona  atorga a l’Ajuntament d’Alforja per a l’exercici 2021 unes ajudes per import de 19.374,00€ per a destinar-les a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló d’esports municipal.