El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona atorga unes ajudes destinades a la realització d’actuacions culturals i d’interès ciutadà a l’Ajuntament d’Alforja en l’exercici 2021 per import de 20.000€.

El Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona atorga unes ajudes destinades a la realització d’actuacions culturals i d’interès ciutadà a l’Ajuntament d’Alforja en  l’exercici 2021 per import de 20.000€.