L’Ajuntament d’Alforja comunica les novetats fiscals de l’any 2022.

  NOVETATS FISCALS ANY 2022   l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Construccions , Instal·lacions i Obres s’inclou una nova  bonificació a l’article 6   “Article 6. Bonificacions.   A més de les bonificacions obligatòries establertes per la Llei d’Hisendes Locals s’inclou amb caràcter potestatiu la següent:   Bonificació del 95 % de la quota…

ANUNCI AJUNTAMENT D’ALFORJA, OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

      ANUNCI AJUNTAMENT ALFORJA   Per Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alforja  celebrada en data 16 de desembre de 2021 s’ha aprovat la modificació Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Alforja  per a l’any 2021  d’acord amb els següents annexos:   ANNEX 1 PERSONAL FUNCIONARI   Escala d’Administració General: DENOMINACIÓ DEL…