L’ AJUNTAMENT D’ALFORJA, INFORMA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

anunci exposició pública aprovació inicial Plànol delimitació mesures prevenció incendis   ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA Mitjançant acord del Ple extraordinari celebrat en data 24 de novembre de 2021, es va aprovar el sotmetiment a informació pública de l’aprovació inicial dels plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals de l’Ajuntament d’Alforja, per termini d’un…