CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALFORJA

ANUNCI Bases pla ocupació Alforja   ANUNCI SOBRE CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL DEL PLA D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALFORJA. Per Acord de la Junta de Govern de data 2 de juny de 2021 s’ha aprovat la convocatòria i les bases específiques per a seleccionar personal…