Convocatòria per proveir en propietat una plaça de peó de la brigada d’obres municipal.

  publicació BOPT Instància convocatòria   Bases que regiran la convocatòria per proveir en propietat una plaça de peó de la brigada d’obres municipal, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2021.   BASE PRIMERA.- Objecte de la convocatòria   Aquestes bases tenen per objecte regular la selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició  lliure,  d’una…