La Diputació de Tarragona acorda concedir a l’Ajuntament d’Alforja unes ajudes per foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics a l’exercici 2020 per import de 8.536,87€.

La Diputació de Tarragona acorda concedir a l’Ajuntament d’Alforja unes ajudes per impulsar l’economia baixa en carboni mitjançant el desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques per a l’exercici 2020 per import de 8.536,87€.