L’Ajuntament ampliarà i repintarà el pas de vianants que hi ha davant l’escola Josep Fusté

Entre les petites actuacions que la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Alforja està duent a terme a l’Avinguda de Catalunya i més concretament a l’entorn de l’escola Josep Fusté, en els pròxims dies està previst ampliar, senyalitzar i repintar el pas de vianants que hi ha davant mateix de la porta principal de l’escola ja que…

La Diputació de Tarragona acorda concedir a l’Ajuntament d’Alforja unes ajudes per foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics a l’exercici 2020 per import de 8.536,87€.

La Diputació de Tarragona acorda concedir a l’Ajuntament d’Alforja unes ajudes per impulsar l’economia baixa en carboni mitjançant el desenvolupament dels plans d’acció per l’energia sostenible i el clima i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques per a l’exercici 2020 per import de 8.536,87€.

ANUNCI OFERTA D’ OCUPACIÓ PÚBLICA 2021

anunci oferta ocupació pública 2021   Per Resolució de l’Alcaldia 4/2021 de data 24 de febrer s’ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública corresponent a l’exercici 2021, segons el següent detall:   1.- FUNCIONARIS DE CARRERA _ DENOMINACIÓ Nº PLACES ESCALA SUBESCALA CLASSE Auxiliar administratiu 1 Administratiu Auxiliar administratiu C2   2.- PERSONAL LABORAL _ DENOMINACIÓ CATEGORIA…