El departament de Cultura de la  Diputació de Tarragona atorga ajudes a l’Ajuntament d’Alforja

El departament de Cultura de la  Diputació de Tarragona atorga unes ajudes per import de 3.500€ destinades a activitats esportives i de 6.500€ per a activitats culturals de la convocatòria 2020 destinades a  activitats culturals, esportives i educatives per l’impacte i les despeses realitzades derivades dels efectes de la COVID-19.