NOVA REDACCIÓ ORDENANCES MUNICIPALS TERRASSES DE BARS I DOC. ADMINISTRATIUS

  anunci web   ORDENANÇA MUNICIPAL REGULAGORA DE LES TERRASSES DE BARS I SIMILARS.   Article 1er. Àmbit d’aplicació L’Àmbit d’aplicació  d’aquesta ordenança és la totalitat del terme d’Alforja, tant el nucli del poble com les urbanitzacions. Article 2on. Objecte L’objecte de regulació és l’ocupació  de la via pública mitjançant la instal·lació de terrasses, és…