EDICTE CANVI TITULARITAT NÍNXOLS CEMENTIRI D’ALFORJA

  EDICTE CANVI TITULARITAT NÍNXOLS   AJUNTAMENT D’ALFORJA   EDICTE   S’han presentat en aquestes dependències municipals, la petició per a dur a terme els canvis de titularitat de les següents concessions de nínxols del cementeri Municipal d’Alforja, amb caràcter previ a l’adopció de l’acord municipal corresponent s’exposa al públic els canvis sol.licitats que són…