LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE CA L’ALEU

LICITACIÓ OBERTA PER A L’ADJUDICACIÓ DELCONTRACTE D’OBRES PER A LA DEMOLICIÓ PARCIAL I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA Nº 3 D’ALFORJA. PRESSUPOST MÀXIM IVA INCLÒS 172.733,13€ . TERMINI PER A PRESENTACIÓ D’OFERTES FINS EL DIA 23 DE JULIOL DE 2018. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN EN EL CONTRACTE D’OBRES…