3n CONCURS DE CARTELL FESTA MAJOR D’ALFORJA 2017

Participants Podran concursar totes les persones que ho desitgin, podent presentar cadascuna un màxim d’1 original, que haurà de ser inèdit i que no hagi estat premiat amb anterioritat en cap altre concurs. L’ obra presentada  no haurà de suposar, en tot o en part, còpia o plagi d’escenes fotogràfiques, cartells o dibuixos ja publicats…