Ajuntament Alforja

Programa Diürn L’Oreneta

Els PROGRAMES DIÜRNS PREVENTIUS, tal i com el seu nom indica, són serveis diürns emmarcats dins la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària, amb la qual cosa són competència de l’administració local.

Són Programes adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i carències personals dels infants i adolescents que pateixen situacions amb carències socioeducatives.

Està destinat a tots als infants, adolescents i joves fins els 18 anys; prioritàriament a aquells que es troben en una situació de risc, però que tenen encara capacitat per canviar aquesta situació.

En el municipi d’Alforja aquest projecte ja fa varis anys que funciona. És un servei que ofereix el Consell Comarcal del Baix Camp amb conveni amb l’Ajuntament d’Alforja, i per tant es tracta d’un programa municipal. Durant aquest curs 2011-2012 s’estan atenent a una 20 de nens/es del municipi, distribuïts en dos grups d’edats compreses entre els 3 als 5 anys i dels 6 als 12 anys.

Com a objectiu principal s’intenta col·laborar en el desenvolupament integral de l’infant i el jove mitjançant el treball de l’ocupació educativa del temps de lleure i els hàbits de socialització amb diferents tipus d’activitats lúdiques.

La seva activitat principal és la reeducació a través del reforç i l’estímul en activitats d’ordre de treball escolar i el joc,  entès com a eina de suport per la integració i interrelació sociocultural.

Les activitats pretenen compensar carències dels nens i nenes, adolescents i joves oferint un lloc on trobar un suport imprescindible que té per objectiu aconseguir una base cultural i educativa, on trobar companys de joc i un espai adequat per a desenvolupar-lo sense perill, amb educadors i monitors que estimulin l’activitat lúdicoeducativa  reforçant el desenvolupament dels aprenentatges així com  les habilitats individuals i els hàbits socials de relació amb el seu grup d’iguals. Entre les activitats que es fan en el programa hi consten els projectes:

§   Educació per la salut (hàbits)

§   Suport al procés d’escolarització (reforç escolar)

  • Competència social (habilitats de comunicació)

  • Dinàmiques de participació (presa de decisions)

  • Educació en el lleure i esportiva (jocs)

Atenció a les famílies

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook