Ajuntament Alforja

AMPA Llar d'Infants La Ribeta

L’Associació de Pares  (A.M.P.A.) de la Llar d’Infants La Ribeta  d’Alforja va crear-se el 1992 per iniciativa dels pares que en aquell momento portaven els seus fills a la Llar d’Infants. Va coincidir amb canvi de mestres i d’ubicació. Va passar de ser de la Casa de les Monges (actual Casa de Cultura) a la Plaça del Mercadal ,on actualment  hi ha les dependències municipals de la Treballadora Social, Urbanisme i Aigües de Catalunya. Els pares van trobar-se que, per poder contractar una nova mestra a la llar i fer-li una assegurança, era necessari que un dels pares fós  psicòleg, pedagog o mestre. Així doncs la primera presidenta  com a tal de la Llar d’Infants va ser Isabel Huguet i Tost, psicóloga.

Des de llavors i fins al 2007, l’AMPA feia la gestió económica  (cobrava les quotes de la Llar), la gestió del material (comprava tot el necessari per a la Llar) i la gestió del manteniment (neteja, calefacció..)

A principis   del 2007 es va  fer la petició oficial a la Generalitat  per ser Llar d’Infants municipal. Després  de presentar tota la documentació necessària, la petició va ser acceptada, amb la qual cosa  al juny del 2007 la Llar d’Infants va passar a ser municipal, és a dir, a  dependre de l’Ajuntament d’Alforja  i, per tant,les mestres van passar a ser personal de l’Ajuntament. Així doncs, l’AMPA  es va convertir en un òrgan de suport  dels pares i també de l’Ajuntament. El nom de “L a Ribeta” va ser el nom escollit d’entre els  que van proposar diverses persones d’Alforja.

Al 1992 l’horari de la Llar era de 9 a 13h i de 15 a 17h. Cap al 2000 es va tornar a canviar la ubicació de la Llar, de la Plaça del Mercadal va passar al Camí de St Antoni on és ara encara i es va començar  a oferir el servei de menjador amb el catering del Casal dels Avis d’Alforja., així doncs es va ampliar l’horari de 9 a 17h i després de 8 a 18h (horari actual).

L’objectiu  actual de l’AMPA  Llar d’Infants La Ribeta és  ajudar en el que calgui als pares dels nens de la Llar,a  l’Ajuntament  i a   les mestres per a un bon funcionament de la Llar i així per aconseguir la millor educació dels nens que hi van.

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook