Ajuntament Alforja

SUBVENCIO DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- PAM 2017

Manteniment i despesa corrent 60.000€

Inversions: Obra de col·locació baranes barranc per import de 15.422,83€

Adquisició de béns immobles per import de 97.711,80€

Obra de pavimentació de Travessera de Puigcerver per import de 23.439,37€

 

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook