Ajuntament Alforja

Actualitat d'Alforja

La Diputació de Tarragona atorga, durant l’exercici 2015, determinats ajuts i subvencions per a destinar-los a diferents activitats i projectes municipals.

- Per activitats culturals del municipi rep una ajuda per import de 2.724,83€.
- Equipaments culturals a la Casa de Cultura per 5.975,40€.
- Per la neteja de dipòsits d’aigua de consum humà hi destina 4.724€.
- Per a la realització d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a la piscina, 7.070,46€.
- Adquisició d’equipament mèdic per el Consultori Mèdic per import de 5.156,27€.
- Per actuacions de protecció de la salut pública, gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans com el control de coloms o la desratització del clavegueram, 5.299,41€.
- Ajut per destinar a la Llar d’Infants La Ribeta d’Alforja per import de 16.362€
- El Pla Especial d’Inversions Municipals 2015 destina 30.993€ a executar la primera fase de construcció dels vestidors del pavelló municipal.
- Subvenció extraordinària per a executar la segona fase de construcció dels vestidors del pavelló municipal amb un import de 20.000€.
 
 

Subvenció de la diputació de Tarragona a l'ajuntament d'Alforja

La Diputació de Tarragona concedeix a l’Ajuntament d’Alforja una subvenció del PLA D’ACCIÓ MUNICIPALper a destinar 76.685,71€ a despesa corrent de l’exercici 2015

 

Impuls per lluitar contra l’atur juvenil al Baix Camp

Des del passat mes de juny, el Consell Comarcal del Baix Camp posa a disposició dels municipis de la comarca una persona tècnica que és impulsora del programa de Garantia Juvenil a la comarca, i que té per objectiu reduir l’atur juvenil i fomentar l’ocupació i la formació de les persones joves.

La Garantia juvenil és una estratègia europea que té per objectiu  garantir que els joves menors de 29 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o després de quedar a l’atur.

Llegiu-ne més...
 
Pàgina 10 de 33

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook