Ajuntament Alforja

Actualitat d'Alforja

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS

LA DIPUTACIÓ HA ATORGAT A L’AJUNTAMENT D’ALFORJA UNA SUBVENCIÓ PER IMPORT DE 2.029,88€.

 

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats, la Diputació atorga a l’Ajuntament d’Alforja un ajut per import de 4.684,80€.

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat en zones de bany per import de 7.660,00€

Subvencions per la gestió i el funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de valor cultural, Casa de Cultura, 2.168,10€.

Per a les inversions en equipaments municipals  d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials de valor cultural destinats a la Biblioteca  per import de 4.405,98€.

 

SUBVENCIO DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- PAM 2017

Manteniment i despesa corrent 60.000€

Inversions: Obra de col·locació baranes barranc per import de 15.422,83€

Adquisició de béns immobles per import de 97.711,80€

Obra de pavimentació de Travessera de Puigcerver per import de 23.439,37€

 

 
Pàgina 1 de 33

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook